Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

RSPCA - Stranded whales, dolphins and porpoises

A First Aid Guide
Photograph / copyright -
John MacKinnon/EOLAS


Wildlife Department
Wilberforce way
Southwater
Horsham
West Sussex RH13 7WN
Tel: 0870 010 1181
Fax: 0870 753 0048
www.rspca.org.uk
Registered charity no. 219099
We recieve no government funding

Mπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο εδώ.

Πηγή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου