Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

ACRES, Louis Ng (BSc): Suffering, not smiling: The Truth About Captive Dolphins

ACRES: Animal Concerns Research and Education Society (Singapore) - Singapore, Singapore
ANIMAL CONCERNS RESEARCH AND EDUCATION SOCIETY (ACRES)
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Περιεχόμενα
Glossary                                                        i
Executive Summary                                                         1
Introduction                                                                      3
Suffering, not Smiling Campaign Objectives                    5
Dolphin Biology And Conservation                                  7
Dolphin Capture Methods                                                9
Captivity: A Life of Suffering                                     11
Contact Sessions: The Touch Of Death                         15
Cruelty Parading As Entertainment                                21
Education: Distorting Public Understanding                   25
Under The Guise Of Research And Conservation         29
Captive Breeding                                                            37
Rehabilitation And Release                                            41
Watch Them In The Wild                                                43
Jumping On The Bandwagon: Captivity Versus Trends  47
Conclusion                                                                      49
Take Action! Help the Dolphins                                       51
Endnotes Reference List                                                53

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου