Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Harris S., Jeffries D. J., Working with the law (The Veterinary Journal vol. 147, 1991)

Harris S., Jeffries D. J., Working with the law: guidelines for veterinary surgeons and wildlife rehabilitators on the rehabilitation of wild mammals in The Veterinary Journal vol. 147 (1991): 1-17 issn 1090-0233/0007-1935

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου